DAI LAI  GOLF CLUB OPEN CHAMPIONSHIP 2017

Saturday & Sunday, December - 2017

 

GIẢI KỸ THUẬT;

 • Nearest the Pin – Hole #4

Winner: MR. NGUYỄN THÀNH ÚY (59 cm)

 • Nearest the Pin – Hole #8

Winner: MR. TRỊNH THANH SƠN (42 cm)

 • Nearest the Pin – Hole #12

Winner: MR. VŨ NGỌC BIÊN  (42 cm)

 • Nearest the Pin – Hole #15

Winner: MR. NGUYỄN XUÂN THẮNG ( 82 cm)

 • Nearest the Line – Hole #14

Winner: MR. PHAN VĂN HÙNG (220 YARD GIỮA DÒNG KẺ)

 • Longest Driver Men  – Hole # 05

Winner: MR MAI THÀNH ĐỒNG  ( 285 yards)

 • Longest Driver Ladies  – Hole #16

Winner: MRS.  HOÀNG THỊ HẠ ( yards)

GIẢI CHÍNH;

1. DIVISION A - (HDC 0 – 12)

BEST NET ( GIẢI NHẤT)                 MR: PHÙNG NGỌC VINH GROSS 79 –HDC 8 – NET 71

1ST RUNNER UP (GIẢI NHÌ)           MR:   NGUYỄN HỒNG TUẤN GROSS 84 -12-72

 2ND RUNNER UP (GIẢI BA)           MR:  VÕ VĂN ĐƯỜNG GROSS 78-5-73

 

2. DIVISION B - (HDC 13 – 28)

BEST NET ( GIẢI NHẤT)                 MR:  NGUYỄN QUANG THẢO GROSS 82-16-68

1ST RUNNER UP (GIẢI NHÌ)           MR: NGUYỄN TRỌNG TUYẾN GROSS 84-16-68

2ND RUNNER UP (GIẢI BA)            MR: NGÔ ĐĂNG DÂN GROSS 83-16-68

 

3. DIVISION C – ( SysTem 36 - HDC 29+ )

BEST NET ( GIẢI NHẤT)                MR: NGUYỄN VĂN VỊNH GROSS 83-13-70

1ST RUNNER UP (GIẢI NHÌ)           MR: TRẦN NGỌC THỰC GROSS 96-25-71

2ND RUNNER UP (GIẢI BA)             MR: BÙI VĂN THÀNH GROSS 92-20-72

 

4. DIVISION Nữ  – ( SysTem 36 )

BEST NET ( GIẢI NHẤT)                MRS: NGUYỄN THỊ BÌNH GROSS 87-15-72

1ST RUNNER UP (GIẢI NHÌ)           MRS: NGUYỄN THỊ THANH THỦY GROSS 92-20-72

2ND RUNNER UP (GIẢI BA)             MRS: NGUYỄN KHÁNH HOA GROSS 92-20-72

 

5. DIVISION D – Khách mời + Nhà tài trợ  (SysTem 36 )

BEST NET ( GIẢI NHẤT)                MR: LÊ MINH HOÀN GROSS 80-11-69

1ST RUNNER UP (GIẢI NHÌ)           MR: PHẠM ĐỨC ẤN GROSS 86-16-70

2ND RUNNER UP (GIẢI BA)             MR: PHAN TRẦN MINH KHÔI GROSS 91-21-70

 

 EAGLE & HOLE IN ONE

 Mr : Thiều Hữu Hảo MB 598 Eagle hole 9

BEST GROSS

 • Best Gross for  Men :  MR ; PHẠM HÙNG ANH GROSS 77
 • Best Gross for Ladies :MRS; CAO THỊ PHƯƠNG MAI GROSS 87

BEST HANDICAP

Giải giành cho ba  hội viên  sân golf Dai Lai  có Handicap tốt nhất tính đến 05-12-2017

 1. Mr. Võ Văn Đường  (Số Thẻ 164 )          - HanDiCap: 05     ( HDC INDEX: 4.5 L)
 1. Mr . Nguyễn Quốc Hùng  ( Số Thẻ 511 ) -  HanDiCap : 07  (HDC INDEX : 6.0 L )
 1. Mr. Phùng Ngọc Vinh ( Số Thẻ 81H )     - HanDiCap : 08  ( HDC INDEX : 7.3 L )  

 

CHI TIẾT KẾT QUẢ CÁC BẢNG ĐẤU

BẢNG A